• Eenvoudig online reserveren
  • 7 dagen per week op afspraak geopend
  • Eigen programma samenstellen

Disclaimer Noordkade Uitjes

Gelegenheid:

In samenwerking met én in opdracht van Noordkade Uitjes, is deze webapplicatie vervaardigd door sevenmiles.nl

Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Noordkade Uitjes staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Noordkade Uitjes dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade –direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Noordkade Uitjes nadrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks

Op de website van Noordkade Uitjes wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Noordkade Uitjes niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Noordkade Uitjes wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Toegankelijkheid website

Noordkade Uitjes garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Noordkade Uitjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.

Informatie van derden

Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Noordkade Uitjes niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Noordkade Uitjes wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.